Poznaj różne rodzaje franczyzy

Poznaj różne rodzaje franczyzy

Powszechnie znany jest podział franczyzy na dystrybucyjną, której przykładem jest Tom Tailor franczyza oraz usługową, charakterystyczną dla sieci restauracji czy hoteli. Kryterium podziału jest w tym przypadku rodzaj działalności (sprzedaż lub usługi). Nie bez powodu ta pierwsza zamiennie nazywana jest handlową. Franczyza dystrybucyjna dotyczy sklepów spożywczych, aptek, stacji paliw. Franczyza usługowa, oprócz wymienionych wcześniej branży, działa w przypadku banków, kawiarni czy firm ubezpieczeniowych. W pierwszym przypadku franczyzodawca udostępnia swoje know-how na temat sprzedaży towarów, w…

Read More